Home Pre podnikateľov

Závodné stravovanie:

 výber zo siedmych jedál,

 zvýšené množstvo prílohy u teplých jedál,

 dovoz závodnej stravy

 pri väčšom odbere je možné doviesť aj večeru.